Úvod k seminářům

Možná vás překvapí různorodost mých seminářů. Vycházím ze skutečnosti, že každá psychika je na jiném stupni rozvoje, řeší něco jiného a jinak, někdy k tomu potřebuje uchopení z různých stran, aby se postupně mohla uvolňovat a nově nacházet své pravé Já.

Každý vstup do semináře nabízí psychice možnost rozšířit svou zkušenost a posunout se dál, hlouběji nebo zjistit, že něco, co předtím nešlo, už jde.

Semináře umožňují jiný způsob prožitků než konzultace. Jejich přidanou hodnotou je kontakt se skupinou, prožívání sebe sama v ní, procítění podpory skupiny, zpracovávání některých témat v bezpečí skupiny, možnost vzájemného obohacení jedinečností každého a přijetí svého světla a stínu.
Vzhledem k tomu, že se již od dětství vyvíjíme ve skupině – tou první je rodinný systém – je nasnadě, že se při každém setkání ve skupině objeví podprahově nebo vědomě naše obvyklé vzorce prožívání a my máme možnost si je zvědomit tak, aby nás zbytečně negativně neovládaly. Téma semináře je pak prostředek, kterým objevujeme své pravé Já.

Máte-li zájem o seminář, který není zařazen do Kalendářního přehledu, napište mi prosím na ingrid2000@volny.cz

Slider