PhDr. Ingrid Suková, CSc.

Pocházím ze Slovenska, v Praze žiji od svých studií na Filozofické fakultě UK. Mé původní vysokoškolské vzdělání je pedagogické, doktorandské studium jsem ukončila v oboru lingvistiky, ale to byl právě ten okamžik, kdy jsem se rozhodla, že nechci dál pokračovat v akademické vědecké práci. Rozhodla jsem se věnovat vědě a umění života.

Nejdříve jsem jako většina z nás měla pocit, že něco nastuduji, pochopím a pak už
to půjde samo. Dnes už to jde samo, ale s tím, že jsem věčný a vděčný student života.

Čemu jsem se věnovala

Studiu indické medicíny ájurvédy (10 let), astropsychologii jungiánského směru (nepřetržitě asi 20 let), józe a meditacím (téměř celoživotní souputníci), masážím (10 let). V posledních letech jsem se zaměřila na studium přístupů, které vedou k transformaci osobnosti z mentality oběti na mentalitu tvůrce svého života.

Metody, které nejvíce používám ve své práci

Somatic Experiencing, integrovaná psychoterapie zaměřená na tělo, astropsychologie, Birth Into Being a energetickou práci.

Cíl mé práce

Prostřednictvím konzultací a seminářů pomoci zájemcům v osobním rozvoji tak, aby byli sami sebou a žili svůj život.

Základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je chuť každého z nás podívat se upřímně na svůj život, chtít změnit to, co je nefunkční a často také vyrovnání se s dětstvím, minulostí a tím nalezení emoční identity.

Jsem si vědoma toho, co říkal Galileo:

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to nalezl sám v sobě.“

O to se snažím.

Duše je živoucí věc v člověku, která žije sama od sebe a život dává. Svými lstivými hrami iluzí duše láká k životu nehybnou hmotu, které se nechce žít. Dovede způsobit, že věříme neuvěřitelným věcem, jen aby nás přiměla k životu. Je plná záludností a pastí, jen aby život byl žit.
C. G. Jung
Kdyby nebylo poskakování a jiskření duše, člověk by shnil ve své největší vášni, lenosti. Mít duši je celé dobdrodružství života – protože duše je život dávající démon, jenž hraje svou elfí hru pod i nad lidskou existencí. Ale za jejím někdy krutým zahráváním si lidským osudem je něco jako skrytý účel, který odkrývá vyšší poznání, ukryté v čelistích života. Právě v nejneočekávanějších a nejhrozivějších chvílích, kdy vítězí chaos, je nám odhalen hlubší smysl.
C. G. Jung
Život je hostinou, na níž můžeme sníst vše, na co máme chuť, ale abychom z něj měli potěšení, musíme si talíř naplnit sami.
Bobbie Sandoz
To, po čem toužíte, touží také po vás.
Sv. František z Asissi
Vaší povinností je být; a ne být tímto nebo tamtím.
Šrí Rámana Mahárši
Je-li tvá mysl v klidu, budeš šťastný, ať se děje cokoliv. Je-li tvá mysl neklidná, nebudeš šťastný, ať se děje cokoliv.
Staré tibetské úsloví
Jestliže to nenacházíš v sobě, kam pro to půjdeš?
Zenrin
Ovšem být člověkem znamená být v některých ohledech zranitelný, nedokonalý, potřebný, závislý, slabý a někdy dokonce i hloupý.
Všichni musíme tuto část lidství přijmout – u sebe i u druhých.
S. M. Johnson
Všechen život je ve skutečnosti vzájemně propojený. Všichni lidé jsou chyceni v síti vzájemnosti, ze které nelze uprchnout, společně oděni do jediného roucha osudu. Cokoli ovlivní jednoho přímo, ovlivní všechny nepřímo. Nikdy nemohu být tím, kým mám být já, dokud ty nebudeš tím, kým máš být ty, a ty nikdy nebudeš tím, kým máš být ty, dokud já nebudu tím, kým mám být já. Toto je vzájemně provázaná struktura reality.
Martin Luther King ml.
Nesmíme zapomínat, že jen málokteří lidé jsou umělci života a že navíc umění žít je nejvznešenějším a nejvzácnějším ze všech umění – vyprázdnit v kráse celý pohár, komu se to podaří?
Carl Gustav Jung
Někteří lidé se sebou válčí, aniž si to uvědomují. Potlačujeme pocity, existenci nevítaných stavů mysli a odmítáme přijímat sebe sama takoví, jací jsme. Z toho vyplývají vnitřní konflikty, úzkost, deprese a strach. Se svou myslí je však možné se sblížit, spřátelit, naučit se k ní chovat laskavě a jemně a uvedenou situaci tak změnit.
Rob Nairn
Vytěsnění znamená, že necháváme napůl vědomě a nerozhodně věcem volný průběh, nebo že pohrdáme hrozny, které visí příliš vysoko, nebo že uhneme pohledem, abychom nemuseli čelit vlastním přáním.
Carl Gustav Jung
Neuróza je vždy náhražka za legitimní utrpení…
Psychoneuróza je v pravém slova smyslu utrpení duše, která nenašla svůj smysl.
Carl Gustav Jung
Když něco nejde podle představ lidí, svádějí vinu na Boha a neuvědomují si, že zhmotnění našeho světa je výsledkem našich snů a soustředění, nikoliv božích.
Bobbie Sandoz
Být milován a milovat vyžaduje odvahu, odvahu přijmout jisté hodnoty jako věci nejvyššího zájmu – skočit a vsadit všechno na tyto hodnoty.
Erich Fromm
Co je důležitější:
sláva, nebo vyrovnanost?
Co je cennější:
peníze, nebo pocit štěstí?
Co je ničivější:
úspěch, nebo nezdar?

Ovládat druhé je síla;
ovládat sebe sama je skutečná moc.

Když budeš spokojen, že jsi prostě sám sebou,
a nebudeš se srovnávat ani soutěžit, všichni tě budou mít v úctě.

Lao-c'
Oj, v živote je toľká krása skrytá,
že vlastne hlúpe je tvár robiť kyslú
pred húfmi ľudí verne zápasiacich.
Zápasiť treba,
neujsť nikdy z boja.
Nebáť sa rán,
že sa snáď nezahoja,

nepatriť nikdy
medzi neveriacich.
A milovať…

Ján Smrek

Pomáhat – Učit – Uzdravovat

Pomáhat, aby člověk našel sám sebe.

Pomáhat, aby život mohl být žit.

Všichni jsme se zrodili na Zemi, abychom se naučili žít – v Lásce.

Věřím, že život jedince může být smysluplnou oslavou Života.

Věřím, že nezdary jsou často ty nejkrásnější dary života.