Od sebelásky k lásce

Celý cyklus je určen těm, kdo věří, nebo jsou už na cestě k poznání, že nemusí dál žít ve vnitřním vězení starých přesvědčení, nefunkčních vzorců chování a zbytečného utrpení.

Skládá se z 5 tematických částí, které jsou rozdělené do dvou prožitkových víkendů:

První víkend vychází z technik Birth into Being, proto je nutné, aby účastník absolvoval minimálně
jeden víkend Birth into Being.

Druhý víkend kombinuje techniky Birth into Being s dalšími terapeutickými přístupy a umožňuje integraci daného tématu.

Pro přihlášení na seminář není podmínkou absolvování předchozího tématu, uvedené pořadí mohu pouze vřele doporučit.

Sebeláska I / Sebeláska II

„Vzpomínáte si, jak jste byli naposledy zamilovaní? Měli jste tak báječný pocit. Stejné je to, když milujete sebe, s tím rozdílem, že vy nikam neodejdete. Jakmile jednou naleznete lásku k sobě, bude s vámi po celý zbytek života, takže z ní udělejte ten nejlepší vztah v celém životě.“
Louise L. Hay

Láskou k sobě vše začíná i končí. Doslovně. Nejsme-li jí schopni, což je u většiny z nás téměř pravidlo, nedaří se nám ani v ostatních vztazích. Život nás skrze lidi a události neustále vrací na počátek – k sobě, k sebe – vědomí a sebe – lásce. V semináři se dva víkendy zaměříme na tento základ a počátek našeho bytí.

Hojnost – Má síla I / Hojnost – Má síla II

„Život je hostinou, na níž můžeme sníst vše, na co máme chuť, ale abychom z něj měli potěšení, musíme si talíř naplnit sami.
Bobbie Sandoz

Vesmír, a tudíž náš život, oplývá nekonečnou hojností. Jak k ní přistupuje naše malé Já? Jak si definuje hojnost? Jak souvisí hojnost v našem životě s našimi vzorci a s tím, jak zacházíme se svou životní silou? Soustředíme svou pozornost na to, jak nechat proudit svou energii v souladu s hojností vesmíru.

Ženství I / Ženství II

„ Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“
Honoré de Balzac

V semináři se podíváme, co je třeba uzdravit, aby ses upamatovala, kdo opravdu jsi. Zvědomíme si, co je podstatou ženství, jaké schopnosti a dary nám přináší. Jak můžeš své ženství rozvíjet, prožívat i užívat. Poté nám zbude otázka: Jak najít na ženské cestě jsou vlastní stezku….?

Vztahy I / Vztahy II

„ Já dělám své, ty děláš své. Nejsem tu na světě proto, abych se řídil tvým očekáváním. Ani ty tu nejsi proto, aby ses řídil mým. Ty jsi ty a já jsem já. Když se náhodou navzájem najdeme, bude to krásné. Když ne, těžká pomoc.“
Fritz Perls

Vztah je podstatou našeho fungování v této existenci. Vztahujeme se k sobě, ke světu, k prostoru, k lidem, k životu….Poté, co jsme si zvědomili sebe, je důležité podívat se, jak naše zkušenosti se vztahy z minulosti na všech úrovních, formovaly a formují naši přítomnost. Budeme nacházet odpovědi na otázky: Jak se chovám ve vztahu? Jak žít ve vztahu? Jak přežít vztah? Na čem pracovat, když se ve vztazích nedaří?

Láska I / Láska II

„Všichni jsme stvořeni Láskou pro Lásku. Všichni jsme Světlem a Láskou.“
Ingrid Aham Prema

Kdyby se na naši civilizaci díval někdo zvenku, tak by musel nabýt dojmu, že jsme civilizace hledačů lásky. Všichni po ní touží, hledají ji ve vztazích, píší se o ní příběhy, točí filmy, skládají písně i filozofické traktáty… Jak to vlastně je s láskou? Co je láska? Jak ji prožít a žít? Jak jí být?