Aktivní snění

Ty jsi ta kniha a text je v tobě.
Colette
Naše duše k nám promlouvá skrze naše obrazy a tak jsme vedeni ke svému skutečnému osudu.
C. Shainberg

Snění považujeme často za pasivní záležitost, čímž přicházíme o cenné vedení a dary do života. Sny naopak chtějí být aktivní součásti našeho života, chtějí být vyprávěny, uchopeny a začleněny do našich životů, jak v rámci nočního, tak denního snění.

Musíme se vzdát představy, že jsme jen bezmocnými přihlížejícími našich snů. Sen je vždy o krok před námi a očekává, že za své úsilí bude odměněn pozorností snícího a jeho aktivní interakcí.

V semináři se naučíte

  • Bleskové metodě práci se sny dle R.Mosse
  • Vstupování do snu
  • Jak pracovat s energií snu
  • Jak vytvářet interakci se sny
  • Rozvíjet hluboký kontakt s podvědomím

S sebou:

několik snů, které vás zajímají, notes a psací potřeby, polštář na sezení a deku.

Doporučený seminář k semináři Sebeláska II.

Možnost přihlásit se na seminář Aktivní snění