Konzultace

Náš život je jako řeka. Je to proud prožívání, který plyne v periodicky se opakujících cyklech poklidu, vyrušení, zpracování a návratu do klidné každodennosti. Někdy se stane, že nás některý meandr nebo překážka vyhodí z obvyklých břehů a nabudeme pocitu, že se s proudem života nedokážeme již plně spojit.

Naši loďku zachvátil proud, který ji nepříjemně strhává a my cítíme nejistotu, nepohodu, někdy chaos až paniku. Může se nám také stát, že máme pocit, že nás něco vyvrhlo na pustý břeh, dokážeme proud pozorovat, ale jsme odtrženi, život je „tam někde“ a my s ním neplyneme, neprožíváme ho, jen fungujeme-přežíváme. Jsou to chvíle, kdy se potřebujeme zastavit a najít opět spojení, abychom ho mohli plně prožívat.

Pokud se ocitnete ve složitém momentu svého života a chcete se na něj podívat někdy trochu jinak, nebo dál prohloubit kontakt se sebou a se životem, těším se na setkání na konzultaci.

  • Osobnostní rozvoj
  • Partnerské vztahy
  • Zvládání stresu – seberegulace
  • Trauma – emoční, nehody, úrazy, před-i pooperační traumata
  • Pocity frustrace
Konzultační hodiny dle domluvy
Konzultační místnost Borova 2062, 253 01 Hostivice (poblíž ulice Okrajová)
Délka konzultace 90 minut
Cena za konzultaci 1 200 Kč

Pokud nemůžete přijít na domluvený termín, dejte mi, prosím, vědět nejpozději 3 dny předem.
Pokud dojde ke zrušení konzultace v daný den, tak je storno 800 Kč, pokud je to 3 – 1 den předtím, tak je to 500 Kč.