Světlo a stín

Pouhé potlačení „stínu” je léčebným prostředkem právě tak málo, jako bychom léčili bolest hlavy tím, že ji setneme…
C. G. Jung
Kdo si zároveň uvědomuje svůj stín a své světlo, vidí ze dvou stran a tím se dostává do středu.
C. G. Jung

Toužíme žít plnohodnotný život, ale často narážíme na to, že nejsme schopni přijmout své temné stránky. Jsme schopni je vytěsňovat a vytvářet vůči nim neuvěřitelné obrany. Někdy je pro nás problémem nejen přijetí našich temnot, ale také světlých stránek. Dokud se s nimi nenaučíme žít, ztrácíme nejen spousty energie, ale také pocit plnosti bytí.

V tomto semináři budeme odhalovat, ale i zpracovávat oba aspekty své osobnosti pomocí prožitku, tance, sdílení, cvičení a imaginací.

S sebou:

dobrou náladu a chuť se rozvíjet, podložku a oděv na cvičení, pár čtvrtek na malování (lépe různou velikost) a vodovky, tempery, voskovky, přezůvky, plavky, šátek na oči